سند اجاره ای برای زندانی

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

 

سند اجاره ای در جایی چاره ساز می شود که فرد، مظنون واقع شده و از زمان مظنون واقع شدن تا زمان اثبات جرم، بازپرس پرونده با تایید دادستان دستور بازداشت موقت فرد را می دهد. اما گاهی فرد از مرحله ظن جلوتر نمی رود و پس از تحقیقات لازم انجام جرم توسط وی ثابت نمی شود، حال اگر فرد در زمان انجام تحقیقات در بازداشت بماند نوعی سوء پیشینه برایش محسوب می شود با وجود اینکه هیچ جرمی مرتکب نشده است، به همین خاطر بازپرس می تواند در مدت مذکور اجازه آزادی وی را به قید وثیقه صادر کند و فرد مذکور سند نداشته باشد.

وثیقه دارایی است که فرد به عنوان ضمانت به سازمان یا ارگانی تحویل می دهد تا در مقابل، آن سازمان برایش کاری انجام دهد. این دارایی می تواند هر شیء با ارزشی باشد مانند سند ملک یا زمین.

اما امروزه حتی اگر آن دارایی در مالکیت خود فرد نباشد هم می تواند از آن برای ضمانت استفاده کند از راه های مختلفی مانند سند اجاره ای که در ادامه به چگونگی این موضوع خواهیم پرداخت.

آزادی با وثیقه

همانطور که در بالا گفته شد گاهی در مقابل موافقت با درخواستمان باید بها و ضمانتی بپردازیم.

یکی از زمان هایی که فرد باید در مقابل عملی شدن و موافقت با درخواست خود ضمانت بدهد، هنگامی است که به هر دلیلی بازداشت شده است و در زندان به سر می برد و می خواهد موقتا آزاد شود.

در این زمان فرد درخواست آزادی به قید وثیقه می دهد و درخواست وی پس از بررسی های لازم اگر مورد تایید مقامات قضایی مربوطه باشد دستور آزادی با وثیقه  و یا همان قرار تامین با وثیقه را صادر می کنند.

اکنون پس از موافقت با درخواست، فرد متهم یا مجرم باید دارایی برای ضمانت تحویل مرجع مربوط دهد تا بتواند آزاد شود.

 این دارایی بسته به نوع جرم و نظر مقامات می تواند اعم از فیش حقوقی، ضمانت نامه بانکی، پول نقد، سند ملک یا زمین باشد و ارزش آن هم باز به نوع جرم و نظر مقامات مربوطه بستگی دارد.

در این صورت اگر متهم فرار کند یا مخفی شود و یا به هر دلیل غیر موجه دیگری در زمان تعیین شده در مرجع مربوطه حضور نیابد، وثیقه توقیف شده به نفع دولت و شاکی پرونده ضبط می شود.

                                         نمونه وثیقه(فیش حقوقی)

اجاره سند

در هنگام آزادی با وثیقه، وثیقه تعیین شده هر چه که باشد تا زمانی که صاحبش آن را به عنوان ضمانت آزادی فرد متهم یا مجرم تحویل مرجع قضایی مربوط ندهد، امکان آزادی برای فرد وجود ندارد.

اما امکان اینکه فرد هیچ گونه دارایی با ارزش تعیین شده برای ضمانت نداشته باشد وجود دارد. در این زمان می تواند از سند اجاره ای استفاده کند.

همانطور که گفتیم یکی از وثیقه ها سند است، و اجاره وثیقه ملکی ممکن است و امروزه انجام می شود، پس اجاره سند هم امروزه انجام می شود.

اما باید دقت داشت که برای اجاره سند نباید به هر شخصی که مدعی انجام این کار است اعتماد کرد زیرا افراد سودجو در این موارد کثیر هستند، تنها افراد قابل اعتماد برای گرفتن سند اجاره ای، مشاوران حقوقی می باشند.

مشاوران حقوقی برای اطمینان فرد، مبلغ مورد توافق برای سند اجاره ای را پس از آزادی متهم یا مجرم دریافت میکنند، البته برای اطمینان صاحب سند هم از طرف مقابل ضمانت می گیرند، و در کل به هر دو طرف اطمینان می دهند و تمام کارها و مراحل را به صورت قانونی انجام می دهند.

پس در این مواقع فقط به مشاوران حقوقی مراجعه کنید و به شخص دیگری اعتماد نکنید.

                                          سند اجاره ای

ویژگی های سند اجاره ای

سندی که به عنوان وثیقه آزادی زندانی اجاره می شود باید با مشخصاتی که برای سند وثیقه در قانون جمهوری اسلامی ذکر شده است مطابق باشد.

و لازم به ذکر است که سند مذکور با وجود صاحب سند است که اعتبار دارد.

ویژگی های سند اجاره ای برای آزادی زندانی:

_ سند باید شش دانگ باشد

_ به صورت تک برگ، سالم و بدون مشکل باشد

_ سند ملک یا زمین باشد

_ از سند مذکور جهت ضمانت در بانک برای اخذ وام و یا در هر سازمان دیگری استفاده نشده باشد

_ توسط کارشناس دادگستری تایید شود

_ هویت صاحب سند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک محرز شود

اگر سند مذکور یکی از این ویژگی ها را نداشته باشد قابلیت ضمانت به عنوان وثیقه آزادی زندانی از آن سلب می شود. پس در هنگام اجاره سند به این نکات توجه کنید.

مبلغ سند اجاره ای هم بستگی به نوع سند دارد اما معمولا به این صورت است که 10 تا 15 درصد ارزش سند به عنوان اجاره از فرد گرفته می شود.

بررسی قانونی بودن اجاره سند

سوال مهمی که درباره سند اجاره ای مطرح می شود، این است که آیا این عمل براساس قانون و شرع و عرف جمهوری اسلامی ایران، کار صحیحی است یا خیر؟

براساس قانون مدنی جمهوری اسلامی و دین اسلام و همچنین عرف جامعه ما، هر فردی می تواند در قبال انجام کار مزد دریافت کند و اینگونه است که ثروت و پول در جامعه جا به جا می شود و باعث جریان زندگی می شود.

این روال در محل بحث ما بسیار مشهود است؛ به این صورت که فرد متهم برای اینکه سوء پیشینه ای برایش ثبت نشود و در آینده برایش مشکل ساز نشود نیاز به سند دارد، مشاور حقوقی مبلغی دریافت می کند و سند هایی جهت رفع مشکل فرد معرفی می کند، صاحب سند در مقابل سند خود که قرار است توسط دادگاه ضبط شود مبلغی دریافت می کند و ... .

و این یک روال کاملا قانونی، شرعی و متناسب با عرف جمهوری اسلامی ایران می باشد، پس اجاره سند یک کار قانونی است.

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments